Underwood typewriter

 Allmänt om Arnold Andreasson Konsult AB

Bolaget är ett enmans IT-konsultbolag som grundades sommaren 2005. Kunderna finns i första hand i västra Sverige med Göteborg som central ort. Kontoret är beläget i Bollebygd, 4 mil öster om Göteborg.


 Inriktning

Huvuddelen av mina uppdrag består av systemutveckling inom ramen för kundernas egna projekt. Under årens lopp har jag skaffat mig erfarenhet från de flesta discipliner inom modern systemutveckling, det vill säga allt från tidig kravanalys och arkitektur till implementation och test. Objektorientering är det område där jag sedan tidigt 1990-tal haft ambitionen att hålla en hög kompetens och detta är ett område som jag gärna undervisar i. Speciellt rör det sig då om objektorienterad design, ramverk, designmönster, arkitektur och UML. Jobbar gärna med utredningar, arkitektur och mentorskap men får akut "kod-abstinens" om det inte varvas med kod-knackande emellanåt.


 Varför enmansbolag?

Ett enmansbolag ger stor frihet och flexibilitet. Ramavtal styr en allt större del av konsultmarknaden och som enmanskonsult har jag en möjlighet att gå in som underkonsult till de företag som har ramavtal med de intressanta kunderna. Dessutom har jag ett personligt behov av att hålla mig uppdaterad på vad som händer inom området vilket kräver satsningar som inte alltid går att kombinera med begreppet "debiterbar tid". I ett enmansbolag räcker det att övertyga en person om vad som är en vettig investering för framtiden.

Avtal kan tecknas på flera sätt, både via bolaget eller via mig som privatperson. Konsultarbete kan ske antingen med direktavtal eller som underkonsult via konsultbolag/konsultförmedlare som har ramavtal med slutkunden, alternativ blir jag projektanställd eller timanställd. Eller varför inte satsa tid och kompetens under en period i ett nystartat högriskbolag/open source-projekt utan krav på direkt avkastning...


 CV i sammandrag

Kunder i konsultuppdrag (senaste uppdraget först)

 • FOAB Elektronik, 2007 - (pågår)
 • SMHI, 2006 - (pågår)
 • ConDesign, 2006
 • SMHI, 2005-2006
 • Transware, 2005
 • Saab Ericsson Space, 2005
 • Posten IT, 2005
 • Kungsbacka kommun, 2002-2004
 • Carmen Systems, 2001-2002
 • Saab Ericsson Space, 1997-2000
 • Astra/Hässle, 1997
 • Saab Ericsson Space, 1996
 • RN-Service, 1996-1997
 • Svensk Airbag, 1996
 • Accalon, 1996
 • Ericsson Infocom, 1995-1996
 • Göteborg Energi, 1995
 • Ericsson (telecom), 1994
 • Volvo Lastvagnar, 1994
 • Saab Ericsson Space, 1993-1994
 • Stena Data, 1992-1993
 • OK Raffenaderi, 1992
 • Bostads AB Poseidon, 1991-1993
 • Frölunda Specialistsjukhus, 1991-1992
 • Atlet, 1990
 • Fundia Bygg / Höganäs Järnverk, 1990-1992
 • Göteborg Energi AB, 1989-1993

Anställningar

 • Arnold Andreasson Konsult AB, 2005-
 • Calvia Konsult, 1997-2005
 • Prevas, 1995-1997
 • IDK Datakonsulter / Frontec Datakonsulter, 1993-1994
 • RKS Data, 1989-1992
 • ELLOS, 1986 - 1989
 • ASEA Transmission, 1983-1986

Deltidsanställningar (parallellt med konsultanställningar)

 • IT-universitetet, Lindholmen, 2003-2005
 • Chalmers/Göteborg Universitet, institutet för datavetenskap, 1999-2002

Utbildningar

 • Högskoleexamen Göteborgs Universitet (130 poäng) i matematik, företagsekonomi, juridik och biologi, 1983
 • Teknisk ADB, Kommunala högskolan (40 poäng), 1980
 • 4-årigt tekniskt gymnasium, el-teleteknik, 1979

 Sponsor

Bolaget är sponsor för lantbruksverksamheten på Nordens ark genom att vara företagsfordervärd för Lappget och Allmogeget. Det känns angeläget att stödja denna verksamhet i dessa tider då storföretag och politiker tillsammans på ett mycket effektivt sätt håller på att rensa bort alla spår av den genetiska mångfald som är ett resultat av de 6000 år som vi bedrivit jordbruk i Skandinavien. Själv har jag en fjällko och en flock Gute-får som är synnerligen väl anpassade för att vårda de gamla kulturmarkerna som omger firmans kontor.


 Kontaktinfo

Adress och annan kontaktinformation finns längst ner på sidan. Mailadress enligt vanligt mönster med "förnamn" eller "förnamn.efternamn" istället för "info" fungerar också. 

Arnold Andreasson Konsult AB
Låddekärrsbu, Furulund
517 91 Bollebygd

Mail: info@mellifica.se
Webb: http://mellifica.se
Mobil: 0709-20 24 62