Apis mellifera

Välkommen till mellifica.se.

Mellifica är latin och betyder honungsgörare. Betoningen är på tredje stavelsen från slutet, dvs. första i:et.

Det vetenskapliga namnet på honungsbiet är Apis mellifera vilket betyder honungshämtare. Carl von Linné som gav honungsbiet detta namn insåg senare att bina inte hämtar honung utan gör honung med nektar som råvara. Han ändrade därför namnet till Apis mellifica i elfte upplagan av Systema Naturae, en ändring som ännu inte slagit igenom på den vetenskapliga nomenklaturen.

Den här sidan handlar bara lite honung (se diverse). För övrigt fungerar den som en internet-domän för familjens e-postadresser och som webb-plats för ett enmansbolag samt information som är kopplad till denna verksamhet.


 Konsult

Arnold Andreasson Konsult AB är ett enmans IT-konsultbolag verksamt inom systemutveckling och utbildning. Kunderna finns i Göteborg med omnejd.

Mer information finns här: mellifica.se/konsult.

Konsulten (t.h.) och Stjärna (t.v.).

En dag på kontoret...


 Undervisning

Att undervisa är både kul och ett bra sätt att tvinga sig själv att läsa in sig på nya områden. Mellan 1999 och 2005 har jag ägnat mig åt undervisning på deltid. Först på Chalmers/Göteborgs Universitet och sedan 2003 på IT-universitetet på Lindholmen. Inriktningen är objektorienterad systemutveckling och allt som är kopplat till det i form av programspråk och metoder. Har en hel del egenutvecklat material som går att plocka samman till en specialanpassad kurs om behov finns.

Min föreläsning om UML 2.0 går bra att ladda ner och använda (copyright enligt Creative Commons).


 Open Source

För bara ett antal år sedan ansågs öppen programvara vara något som var opålitligt och som utvecklades av amatörer. Nu har det svängt och företagen väljer allt oftare öppen programvara i stället för de kommersiella motsvarigheterna. För mig som enmanskonsult är det en stor styrka att via olika konstellationer kunna konkurrera med de stora programvaruföretagen samtidigt som man kan vara helt öppen i sin dialog med omvärlden eftersom all kod är fri och öppen.

För att lära mer om öppen källkod har jag valt att aktivt försöka bidra, antingen själv eller i samarbete med kollegor/studenter. Ett litet exempel är: latlong.mellifica.se.


 Diverse


Biodling

Eftersom jag har en egen bigård är jag medlem i den lokala föreningen som heter Rävlandaortens biodareförening. Det är en ganska typisk lokalförening som hör till SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vill du veta mer om vad man ägnar sig åt i en liten biodlareförening så går det bra att läsa i vårt lokala Biblad som återfinns under arkivet på ravlanda.mellifica.se . 

Arnold Andreasson
Låddekärrsbu, Furulund
517 91 Bollebygd

Mail: info@mellifica.se
Webb: http://mellifica.se
Senast ändrad 2007-12-31